Till en början

Avsikten är att i den här bloggen bland annat kommentera och citera böcker jag läser. Läsning är grunden för allting. Läsning är också en enorm trygghet. Jag går så långt som att säga att läsning är den enda tröst som är verklig. Vad jag menar med det här hoppas jag kunna förklara under loppet av […]

Read More Till en början

Tony Judt; Reappraisals, Reflections on the Forgotten Twentieth Century

En samling essäer av varierande kvalitet. Emellanåt insiktsfullt och lärorikt, emellanåt upprört antikommunistiskt på ett sätt som inte känns övertygande. Följande citat ur förordet säger någonting jag tycker är viktigt om ekonomismen som så helt tagit över i politiken; ”The paradox,  of course, is that the very succes of the mixed-economy welfare states, in providing […]

Read More Tony Judt; Reappraisals, Reflections on the Forgotten Twentieth Century

24.1. 2013, torsdag

En dag som började med den vanliga tröttheten, avbruten av blodsocker- och koffeinrus i samband med lunch. Rus som gav två-tre timmar av bra arbete, och som idag också gav den spark i baken som ledde till att jag startade den här sidan/bloggen. [Mera om det senare: är det alls möjligt att tänka sig en […]

Read More 24.1. 2013, torsdag