”Bli inte dödad av en staty”

Viktigt att komma ihåg i en tid då språket igen anses vara ett enkelt verktyg som man kan behärska, viktigt att komma ihåg i en tid av tro på språkbehärskning och andra totalitära strävanden: ‘For precisely this reason philology is today more necessary than ever, precisely in this way it attracts us and enchants [bezaubert] […]

Läs mer ”Bli inte dödad av en staty”