Passport Somaliland

Det var en gång för inte alltför länge sedan ett mycket fattigt land som låg i den världsdel som var den mest konfliktfyllda någonsin i hela världens historia. Det lilla landet med bara 3 miljoner invånare hade svåra naturförhållanden, outvecklad industri, kort medellivslängd och där härjade en av de mest dödliga sjukdomarna mer än någon […]

Read More Passport Somaliland

Tidvatten? – Stagnelius

Tvenne lagar styra mänskolivet tvenne krafter välva allt, som födes under månens vanskeliga skiva. Hör, o mänska! Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra. Skilda åt i himlen, en och samma äro dessa lagar i de land där Achamot befaller, och som evig dubbelhet och enhet fram i suckarnas mystèr […]

Read More Tidvatten? – Stagnelius

suomessa kilpikonnia

pohjoisessa hämärtyy on kaunista ja tuhoisaa, puut eivät ole lehdessä vielä ja taivas on hauras ja ehkä kevät on tullut kuinka radikaaliksi voin tulla? olen liian vanha tällaiseen, yö saapuu en halua nukkua, kuinka helppoa on olla puu? tiedän: keskimäärin ihmiset eivät valitse elämäänsä valheita joissa he elävät, heille opetetaan valheet opetetaan elämä, se ei […]

Read More suomessa kilpikonnia

PERSONAL SECRET UK EYES ONLY & Om hur vi ska kunna bomba&bomba&bomba! Kvak

IRAQ: CONDITIONS FOR MILITARY ACTION (A Note by Officials) July 21, 2002 Utdrag ur dokument publicerat i London Sunday Times 12.6. 2005 i samband Downingstreetmemorandumaffären. Den ursprungliga versionen finns på svenska längst ner i denna text. Introduction 1. The US Government’s military planning for action against Iraq is proceeding apace. But, as yet, it lacks […]

Read More PERSONAL SECRET UK EYES ONLY & Om hur vi ska kunna bomba&bomba&bomba! Kvak