Arkiv för februari, 2016

Och svaret på frågan är:

Walter Benjamin och Georges Bataille blev vänner på 1930-talet på Bibliothèque Nationale där Benjamin forskade och skrev och där Bataille arbetade som bibliotekarie. Bataille kom att betyda mycket för Benjamins verk, hans betydelse för Passagearbetet var helt konkret nästan avgörande: När Benjamin 1940 flydde Paris anförtrodde han Bataille sina manuskript. Bataille gömde dem genom att placera dem i en av bibliotekets samlingar med begränsat tillträde. Det verkar som om bilioteket skulle ha slukat manuskripten under de oklara och  kaotiska förhållanden som rådde under och efter kriget. Benjamins sonetter, som jag köpte i Berlin i en tvåspråkig utgåva, hittades 1981 på Bibliothèque Nationale av Giorgio Agamben. Sonetterna som är 73 till antalet har sin upprinnelse 1914 som ett sorgearbete över vännen Fritz Heinle som begick själv självmord några veckor efter att första världskriget började. Benjamin arbetade nästan tio år med sonetterna, men de gavs ut först 1986, fyrtio år efter hans död

 

https://petermickwitz.com/2016/02/24/berlin-24-februari-och-en-fraga/

Berlin 24. februari, och en fråga

Hittat under en promenad från Adenauer Platz till Rosa Luxemburg Platz. Och frågan är: vad förenar Walter Benjamin och Georges Bataille?

20160224_204842Tysktime

Karsten Aase-Nilsen skriver om tysk samfunn, kultur og politikk

Low Life

Peter Mickwitz

Meldingar til massane

Meldt av Merete Røsvik