Och svaret på frågan är:

Walter Benjamin och Georges Bataille blev vänner på 1930-talet på Bibliothèque Nationale där Benjamin forskade och skrev och där Bataille arbetade som bibliotekarie. Bataille kom att betyda mycket för Benjamins verk, hans betydelse för Passagearbetet var helt konkret nästan avgörande: När Benjamin 1940 flydde Paris anförtrodde han Bataille sina manuskript. Bataille gömde dem genom att […]

Läs mer Och svaret på frågan är: