Lockout

a a sanddun, oljudsförsök, igångkomma, det kittlar i öronen, hörseltvång, munväder, istandtappar, vedersaga, ihågpunkt, ökeneko, motljudens skarpa skuggfabrik, och meningsblockad, aaaaaaaaaaaaaaaaoch transportstrejk, aaaaaaaaaaaaaaaaoch för mycket tunga aaaaaaaaaaaaaaaaatt lyfta bära föra att förlora, aaaaaaaaaaaaaaaaordlås, slå lockout aaaaaaaaaaaaaaaaför ökenharehöron Ur som du gör dina cirklar runt detta utanför (2012)

Läs mer Lockout