Historien upprepar sig aldrig, men –

  Robert Musil om hur undantag förvandlas till norm och hur det friskas motståndskraft bryts ner: Den stackars kvinnan måste sedan uppleva att det i hela Europa vaknade en anda av nationalism, som förde med sig en våg judeförföljelser, vilka förvandlade hennes man, så att säga i hennes armar, från en aktad fritänkare till en…

Den lekfullt känslokalle Borges – ur borgesreceptionen

  Bland annat så här mottogs Borges i Latinamerika: han betraktades som känslokall, intellektualistisk och han ansågs sakna det allvar som ger litteraturen dess verkliga värde. Jorge Abelardo Ramos 1961: "Borges hör till de författare som har kunskap om all slags procedurer och kombinationer men som brister i den grundläggande livsanden. Dessa författare rör om…