När det myckna pratet är till ända – Örnulf Tigerstedt

Panem et Circenses. Låt mig skåla för din frihet din åtta timmars arbetsdag, din odlade själ, ditt framåtskridande och dina andra undanflykter! När det myckna pratet är till ända, när dina tjocka böcker äro skrivna, din valkampanj avslutad och mänskans heliga rättigheter mottagit din djupa bugning, låtom oss då mötas som bröder och utan groll […]

Read More När det myckna pratet är till ända – Örnulf Tigerstedt

Den lekfullt känslokalle Borges – ur borgesreceptionen

  Bland annat så här mottogs Borges i Latinamerika: han betraktades som känslokall, intellektualistisk och han ansågs sakna det allvar som ger litteraturen dess verkliga värde. Jorge Abelardo Ramos 1961: ”Borges hör till de författare som har kunskap om all slags procedurer och kombinationer men som brister i den grundläggande livsanden. Dessa författare rör om […]

Read More Den lekfullt känslokalle Borges – ur borgesreceptionen