Och Skottland då, nu?

I Skottland har nu en stor majoritet röstat för att stanna kvar i EU samtidigt som en betydligt mindre majoritet i England (och Wales) har röstat ut Storbritannien ur EU. På båda sidor om gränsen mellan Skottland och England (och Wales) handlar det om nationalistiska rörelser: den ena för, den andra mot ett utträde ur […]

Läs mer Och Skottland då, nu?