Björlingprojektista, ur Björlingprojektet

    talon epäjärjestykset kokonainen talo matkalla ja kaikkien matkojen maa matkustaa selkeä ymmärrettävä on heittäytynyt vatsalleen ja huutaa   * ett hus´oordningar ett helt hus på resa och alla resors land reser det klara begripliga har kastat sig på magen och skriker   Citat ur dikt som ingår i samlingen Solgrönt (1933). Översättning till…