Harri Nordells stora och fina artikel om översättningen av Gunnar Björlings Solgrönt

Så här skriver Harri Nordell i Turun Sanomat om Solgrönt och vår översättning: http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/749344/Ja+etta+kaikki+on+toden+hyrrassa I morgon går ett spännande och fantastiskt givande bokprojekt i tryck: Pauliina Haasjokis och min översättning av Gunnar Björlings nyskapande diktsamling Solgrönt (1933). Jag har lärt mig enormt mycket om svenska, finska, poesi och Gunnar Björling under de drygt tre år…

Tigrar i Frankrike II

The world is full of things that represent either danger or opportunity, yet at any one time you aren´t concerned with most of them. Why? Because they are far from you. The tigers in countries across the ocean would eat you in a minute if they could, but you needn´t worry, because they are nowhere…

Jeanette Winterson om en av orsakerna

till varför också jag har så svårt med den dominerande anglosaxiska prosanormen. Tillspetsat: Har det hänt någonting annat än kosmetiskt med den typen av roman sedan 1800-talet? Working off Calvino was a way of aligning myself with the European tradition where I feel much more comfortable. That´s a tradition which uses fantasy and invention and…