Arkiv för september, 2014

ur Homullus absconditus

a
a

dikten, som är kroppens kropp

– Magnus William-Olsson

Recensioner

En recension som värmde:

http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteraturkritik/18310-litteratur-matilda-soedergran-med-flera-poesin-en-debattbok .

Läs också Arne Toftegaard Pedersens recension i Hufvudstadsbladet av Agneta Enckells nya diktsamling ”inte ett ord (jag är naken)”  (Schildts&Söderströms).

Grammatik är inte språkets bruksanvisning

Grammatiken säger inte hur språket måste vara byggt för att fylla sitt syfte, för att verka på människor så och så. Den beskriver bara tecknens användning men förklarar den inte på något sätt.

Man kan kalla grammatikens regler ”godtyckliga”, om man därmed vill säga att grammatikens ändamål inte är något annat än språkets.

– WittgensteinTysktime

Karsten Aase-Nilsen skriver om tysk samfunn, kultur og politikk

Low Life

Peter Mickwitz

Meldingar til massane

Meldt av Merete Røsvik