Grammatik är inte språkets bruksanvisning

Grammatiken säger inte hur språket måste vara byggt för att fylla sitt syfte, för att verka på människor så och så. Den beskriver bara tecknens användning men förklarar den inte på något sätt. Man kan kalla grammatikens regler "godtyckliga", om man därmed vill säga att grammatikens ändamål inte är något annat än språkets. - Wittgenstein