Min kris

Vågen av bankrån 1992-1993? Någon som kommer ihåg? Hur överskuldsatta och desperata människor inte fann någon annan utväg än att råna banker? Kommer någon alls ihåg omfattningen av den ekonomiska krisen 1992-1997 i Finland? Att döma av det förakt som man här i landet numera känner för länderna i ”södra europa” – Spanien med flera […]

Read More Min kris

Befolkningsprognos

2010 -> 2050 Sverige    9,3 milj.  -> 10,5 milj. Norge    4,8 milj.   ->   5,9 milj. Finland   5,4 milj.   – >  5,4 milj. Det börjar bli dags att skörda det de de första invadrar(fientliga)diskussionerna sådde i Finland på 1980-talet: höjd pensionsålder (över 70), förlängda arbetstider, höjda skatter, ständigt försämrad social service och mer!

Read More Befolkningsprognos

En storm, Rubens, 1620-talet

  Kommentar till den bild den här bloggens sidhuvud är taget ifrån: Ett av mina långtidsprojekt (alla mina projekt är långtidsprojekt) är att skriva en essä/roman/prosasamling utgående från landskapsmålningen Hem från fälten av Rubens. Det handlar om ett egenartat landskap där träden, människorna, djuren m.m. har dubbla skuggor. Rabbe Enckells prosabok Landskapet med den dubbla […]

Read More En storm, Rubens, 1620-talet

Christopher Clark; Iron Kingdom – The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947 (2007)

I tider när det anglosaxiska dominerar kan det vara viktigt att försöka se sin egen närhistoria i andra geografiska perspektiv. Till exempel genom det franska eller tyska som båda har haft så oerhörd betydelse för vår världsdel och också direkt för vår Finland. Själv lider jag av alltför svaga kunskaper i  tyska, så paradoxalt nog […]

Read More Christopher Clark; Iron Kingdom – The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947 (2007)