Begåvning räcker inte? – Bill Evans

I always like people who have developed long and hard, especially through introspection and a lot of dedication. I think what they arrive at is usually...deeper and more beautiful...than the person who seems to have that ability and fluidity from the beginning. I say this because it's a good message to give to young talents…

En kort kommentar till en av de konstigaste recensioner jag någonsin fått

  I senaste Ny Tid recenserar Filip Lindberg min bok Känslornas mysterier, en naturhistoria http://www.nytid.fi/2016/10/likheter-mellan-olikheter/. Ibland råkar man ut för recensenter som befinner sig på helt fel spår i förhållande till ens bok. Det är i sig ingenting konstigt; det får man leva med i den här branschen och det kräver sällan några kommentarer från…

Det kom ett paket Herder på posten

  r   Den europeiska nationalismens och xenofobins pånyttfödelse är det som präglat det politiska landskapet i Europa det senaste decenniet. Det har getts många förklaringar till vad det beror på. De flesta av de här förklaringarna bygger på att det handlar om sociala och ekonomiska orsaker. Själv tror jag att det som nu händer…