vi söker oss fram bland bilar djur kärror människor ljud sinneslösa bindeordslösa av sol av dis den måttlösa saknaden den omättliga närheten gatunätet folkmängden trafiken avstånden växer snabbare än vi rör oss inåt mot dess centrum rör sig solen som ett rött streck som skär sår i det bruna dis som täcker himlen dagarna välter…

ja

ja ja om jag kände världen eller om du dvalar nej du kan inte gömma dig världen är en dalochbergbaba jag ja men du kan glömma mig ja jag kände världen genom den stickiga kladdiga gårdagen som inte kunde släppa mig ja dagarna går har du någonsin burit mask ja det växer glasfiber vid min…

Hummer

”Nerval hade en hushummer. Han höll den kopplad i ett blått band och gjorde promenader med den längsmed Paris’ gator. Nerval ansåg att humrar är ’fridfulla och allvarligt sinnade djur som känner till havets hemligheter och inte skäller’.” - Berlin

ur ”som du gör dina cirklar runt detta utanför” (2012)

vem som flyr är öppet, fönstret står öppet ljusa gardiner i luftdrag och molnig vad händer i den tomhet som uppstår när något som inte kan ha funnits har försvunnit? rummet är ljust väggarna taket fönstret öppet fråga frågorna, ställ föremålen, känn efter rummet glider bort isär blir en allt mindre allt blekare fläck i…

Angeläget

Det angelägna är alltid det jag redan vet att är, angeläget. Det jag kan omfatta utan att behöva fatta tag i det eller någonting alls, egentligen. Men om jag då inte vill eller ens behöver veta det jag redan vet; inte få saker och ting som redan syns skenbart synliggjorda? Så tvärtom då: det som…

Hjärtat

Man åstadkommer aldrig ett verk om det inte har sin början i vissa centrala idéer som griper en om hjärtat. Levinas Citerat ur Förlorat (2010)

arctium lappa

I Östergötland skola äfwen Poikar bruka at kasta Borrarne i wädret när Flädermössen flyga, för att fånga dem dermed gunga, gungar i världen den gungande med ögon som fäster som kardborrar vid världens bleka ljus, gungande gungar du i världens ljusa ljus slungar du dig ut i världens vassa ljus, fäster du dig vid världsljusets…

för att alla älskar detta djur

du tror att du är en råtta, ben hälsar svans, natt möter dag, och du tänker varma tankar: världen är ditt ostron och allting finns till för att du skall kunna hitta en väg runt det inget hinder är för lågt och du kryper och du visslar och du avundas sniglarna som förutom att de…

Glas är inte transparent – Rowan Moore, Why We Build (2012)

En välargumenterad, nyanserad och öppen bok om arkitektur och människa. På fint anglosaxiskt sätt tillåter Moore i sin text läsaren att göra invändningar; vara av annan åsikt. Detta samtidigt som Moores resonemang och argument hela tiden tillför läsaren ny kunskap om de egna invädningarna; skärper eller öppnar motargumenten. Som kuriosa kan nämnas en essä/ett kapitel…