fäst,

fast, jag är som av ett kors fäst vid dig med armar utsträckta mot horisont ens yttersta punkt: åter i mitt hjärta till tillbaka öppen inåt mot aldrig ett slut en spik för varje sats och en annan en för varje ansats till slut tills bort blir bort om Ur som du i mig nej…

Berätta det för barnen i Nordkorea (Hunger 2010)

Den första transistorn tillverkades 1947. Den första datorn som baserade sig på transistorer byggdes 1953 i Stor-Britannien. Den hade 92 transistorer. År 2010 var världsproduktionen av transistorer mer än 10 000 000 000 000 000 000 st. Det är 100 gånger mer än antalet riskorn mänskligheten förbrukar på 1 år. År 2010 kunde man köpa…

[ två versioner av sömnlösheten ]

1. har du märkt hur ett mörkt rum aldrig är mörkt? hur det vid en viss tid i natten finns i föremålen en grå kornighet som öppnar dem, men också ett blixtrande vitt innanför ögonlocken; en plötslighet som mot all din vilja avslöjar någonting, och något du vet prasslar vid golvlisterna, och något du ser…

En nationell vänster?

Klassolidaritet som håller sig till nationsgränser (nationell socialism) är ett av de största sveken. Solidaritet kan inte vara exklusiv, om någonting kräver gränslöshet så är det begreppet solidaritet. ¨¨¨ År 2009 fick busschaufförer i Stockholm, Sverige, 50 gånger mer i lön än busschaufförer i New Delhi, Indien. Det egentliga klassamhällets egentliga klasskamp utspelar sig på…

Glömskans redskap

Att skriva pregnant samtidigt som det som blir skrivet skall vara nästan omöjligt att komma ihåg, memorera. Slående och missande språk — samtidigt. Ett skrivande som aktivt arbetar med språket som glömskans viktigaste redskap. För om språket är minnets viktigaste redskap så är det också — precis för att det är språk — glömskans viktigaste…