fäst,

fast, jag är som av ett kors fäst vid dig med armar utsträckta mot horisont ens yttersta punkt: åter i mitt hjärta till tillbaka öppen inåt mot aldrig ett slut en spik för varje sats och en annan en för varje ansats till slut tills bort blir bort om Ur som du i mig nej […]

Läs mer fäst,

En nationell vänster?

Klassolidaritet som håller sig till nationsgränser (nationell socialism) är ett av de största sveken. Solidaritet kan inte vara exklusiv, om någonting kräver gränslöshet så är det begreppet solidaritet. ¨¨¨ År 2009 fick busschaufförer i Stockholm, Sverige, 50 gånger mer i lön än busschaufförer i New Delhi, Indien. Det egentliga klassamhällets egentliga klasskamp utspelar sig på […]

Läs mer En nationell vänster?

Glömskans redskap

Att skriva pregnant samtidigt som det som blir skrivet skall vara nästan omöjligt att komma ihåg, memorera. Slående och missande språk — samtidigt. Ett skrivande som aktivt arbetar med språket som glömskans viktigaste redskap. För om språket är minnets viktigaste redskap så är det också — precis för att det är språk — glömskans viktigaste […]

Läs mer Glömskans redskap