Hummer

  ”Nerval hade en hushummer. Han höll den kopplad i ett blått band och gjorde promenader med den längsmed Paris’ gator. Nerval ansåg att humrar är ’fridfulla och allvarligt sinnade djur som känner till havets hemligheter och inte skäller’.”

Read More Hummer

Borges 1943

Wilde attributes this joke to Carlyle: a biography of Michelangelo that would make no mention of the works of Michelangelo. So complex is reality, and so fragmentary and simplified is history, that an omniscient observer could write an indefinite, almost infinite, number of biographies of a man, each emphazising different facts; we would have to […]

Read More Borges 1943

ingenstens

här är stenen som inte har en plats i evigheten här är stenen som inte ligger här, här står det att stenen ligger här, där i backen, renlav, risiga mossor, knaggliga tallar, svarta skrangliga svampiga svampar, är stenen här är stenen som inte stävar inte svävar någonstans, inte lättar, inte får vingar, inte har en […]

Read More ingenstens

Lämna de små köken ifred! Asunnon muodonmuutoksia – Kirsi Saarikangas

En av mina favoritböcker är Asunnon muodonmuutoksia – puhtauden estettiikka ja sukupuoli modernissa arkkitektuurissa. (Bostadsförvandlingar – renhetens estetik och kön i den moderna arkiteturen) av Kirsi Saarikangas. Förutom att jag läst igenom boken flere gånger så är den också en fin blädderbok: den är illustrerad, och återger mängder av intressanta planlösningar. Mitt intresse för bostadsarkitektur […]

Read More Lämna de små köken ifred! Asunnon muodonmuutoksia – Kirsi Saarikangas

Ett skrik

I den förstämning som finns i dessa otillfredställande utbyten, där det finns en glasartad vägg som skiljer oss läsare från denne författare, har jag denna övertygelse: mänskligheten utgörs inte av enstaka varelser utan av kommunikationen mellan dem. Vi är aldrig givna, ens för oss själva, annat än i ett nät av kommunikationer med andra: vi […]

Read More Ett skrik

Vem?

O thou whose face hath felt the Winter’s wind, Whose eye has seen the snow-clouds hung in mist, And the black elm tops ‘mong the freezing stars, To thee the spring will be a harvest-time. O thou, whose only book has been the light Of supreme darkness which thou feddest on Night after night when […]

Read More Vem?