Ur bokhyllorna IV: Gunnar Ekelöf, Dīwān över fursten av Emgión 1965

2015-01-19 13.31.44 (2)

a

Det här exemplaret av Dīwān över fursten av Emgión är ett förhandsexemplar som jag ärvt av min pappa. Min pappa var förutom författare (poet i första hand) också på 1960-talet kritiker, och det är i den egenskapen som han fick den här boken.

Dīwān över fursten av Emgión är inledningen till Ekelöfs Dīwāntrilogi. De övriga delarna är Sagan om Fatumeh och Vägvisare till underjorden, som blev Ekelöfs sista bok. Trilogin är en mäktig avslutning på en av den svenska litteraturens viktigaste författarskap någonsin. Av de tre böckerna äger jag inte Sagan om Fatumeh.

En dikt jag funderat mycket på:

a

ok

a
Jag planerade länge – och gör det egentligen fortfarande – någonting essäaktigt om riktningar, dimensioner och rum i poesi. En av texterna jag skulle skriva om var just den här dikten.

Också passionen har dimensioner. Men i dikten ovan händer mycket mer än en snabb blick på den avslöjar. För den uppmärksamma och fördjupande läsaren uppstår en känsla av svindel när hon läser den.

Jag har två exemplar av Dīwān över fursten av Emgión, det till höger är av en senare upplaga, femte-sjunde tusendet:

a

2015-01-25 16.05.48 (2)

Ur bokhyllorna II: E. J. Stagnelii Samlade skrifter (1824, 1826)


20150123_135900 (1)

a

Sedan 1990-talet har jag läst och funderat en hel del på Keats och Shelleys poesi. Därför var det en händelse för mig när jag på 1990-talet också upptäckte Stagnelius, en författare helt samtida med Keats och Shelley och på samma höga nivå som de. Att inse att jag själv verkade och skrev i en litteratur och en tradition med ett sådant djup som Stagnelius representerar kändes uppmuntrande och uppmanande.

a

2015-01-22 14.02.10

a

I min poesihylla finns del 1 och 3 av Stagnelius samlade skrifter, utgivna bara ett år efter hans död (Stagnelius levde 1793-1823) i redaktion av Lorenzo Hammarsköld (förfader till Dag Hammarsköld). Böckerna är tryckta på lumppapper och typografin är delikat och spröd. Jag har ärvt/fått de här två volymerna av min mamma som i sin tur måste ha ärvt dem av sin pappa. På pärmen och titelbladet finns skrivet namnet Roschier, vilket var min morfars mammas efternamn. Böckerna verkar ha gått i släkten länge.

a

2015-01-22 14.01.44 (2)

a

Roschier var en österbottnisk prästsläkt, men min morfars mamma Ainikki Roschier bodde i Helsingfors. Ainikki var utbildad sjuksköterska, ett yrke hon aldrig utövade. Istället arbetade hon som biblioteksbiträde, bland annat i Berghäll. Ainikki Roschier skilde sig tidigt från min morfars pappa och hade ingen kontakt med honom resten av sitt liv. Hon bodde med sin son i underhyresrum och flyttade ofta, emellanåt när de inte fick tag på rum att hyra var de tvungna att bo hos släktingar. Min morfar återtog kontakten med sin pappa först som vuxen efter att hans mamma dött.

I Stagnelius samling Liljor i Saron, del 2 (1821) finns en serie elegier. Av dem kom den sjätte elegin att betyda mycket för mig i slutet av 1990-talet:

a

2015-01-22 14.10.32 (2)

a

En av de bärande tankarna i den här dikten är det swedenborgska konceptet om det himmelska äktenskapet. (En annan poet som Swedenborg betytt mycket för är William Blake: http://www.swedenborg.com/emanuel-swedenborg/influence/)

Filosoferna som var författare?

a

a

”All these thinkers were bent upon finding a style of there own, inventing a new way of creating prose; they wanted to be writers. Reading Deleuze or Foucault, one finds something quite unprecedented at the level of the sentence, a link between thought and phrasal movement that is completely original.” – Ett stycke ur ett längre resonemang i Alain Badiou: The Adventure of French Philosophy (Verso 2012, övers. Bruno Bosteels).

a

Kanske det här är en förklaring till varför det har varit svårt för mig att läsa många franska filosofer? Många av dem är till stora delar för mig olidliga som författare, och det gäller även i avsnitt Badiou själv. Mycket tenderar bli iögonfallande och allt annat än originella manér.

Också om jag på många sätt har varit och är – för all del självlärt* – fascinerad av t.ex. Derrida, får hans språkanvändning mig ofta att rygga tillbaka. Det är inte särskilt svårt att vara originell i sin satsanvändning, men sambandet mellan den och tänkandet är en ytterst svår nöt än att knäcka för de flesta författare – vilket ofta märks. (T.ex. huvudsatsprosan är ett enkelt sätt för många författare att försöka lura sig själva igenom den här typen av problematik.)

Undantag från mina svårigheter att ta till mig franska tänkares språkanvändning är bl.a. Blanchot, som är svårt kristallklar, Levinas (som knappast kan beskyllas för att ha haft författarambitioner) och konstigt nog Bataille (var han filosof?). Betecknande är att av dessa tre bara Bataille nämns (i en bisats) i Badious bok.

a

a

*Vad är det är att inte vara självlärd? Att någon annan har gjort inlärningen i ens ställe?

Bachtin, Levinas och en företagskonsult

a

If one were to translate Bakhtin´s perspective into cinematographic language, his camera would probably depict a dialogue in a way opposite to the familiar. He would zoom in on the listener while sounding out the speaker, and when the listener takes her turn to speak, the camera would focus on the one who now becomes the listener; in that way the entire dialogical sequence would be depicted. The listener becomes the speaker not because his or her silence suddenly begins to ‘speak’ – silence always already ‘speaks’ – but because here it is being acknowledged and heard.

*

Levinas criticizes the predominance of the Said, of Logos, which consists in the circulation of messages, a property that could be compared to the circulation of merchandise in a marketplace. Such a conceptualization of discourse, which according to him characterizes the majority of philosophical discussions, reduces communication to the problem of exchange, placing it in a universal context that precedes the individual. In this respect, the speech produced by the independent speaker portrayed in liberal thought might be seen as mired in the realm of the Said, a speech that emanates from the self only to return and reify the self, an unresponse-able speech.

a

Citaten är ur By Way of Interruption, Levinas and the Ethics of Communication av Amit Pinchevski (2005). Boken är intressant också i anknytning till mitt föregående blogginlägg, den innehåller ett längre resonemang kring yttrandefrihet, Freedom of Speech. Se även
https://petermickwitz.com/2013/03/26/dikten-gavan-som-ges/ .

a

Anekdot

För några år sedan satt jag på Vasa flygplats och läste By Way of Interruption när en man kom och satte sig bredvid mig. Efter en stund började jag känna mig obekväm eftersom han så tydligt iakttog mitt läsande. Efter ytterligare en stund började han prata med mig. Jag lyssnade artigt men blev samtidigt ännu lite mera irriterad över att han störde min läsning. Mannen berättade att han ursprungligen kom från Ghana men att han numera arbetade som företagskonsult i London. Och att han var glatt överraskad, för han hade också läst By Way of Interruption, och tyckte att den var en väldigt viktig bok. Dessutom hade han haft mycket nytta av den i sitt arbete. Misstänksamt som jag förhåller mig till företagskonsulter trodde jag att jag hade att göra med en bluffmakare. Men när han började kommentera och diskutera – med bättre kunskap än min – detaljer i By Way of Interruption förstod jag hur korkad jag var. Jag som alltid predikar att första intryck alltid ljuger.

a

a

Stanley Fish pratar om sin kontroversiella bok There’s no such thing as free speech … and it’s a good thing too

 a

http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-February-1998/fish.html a

a
There is no-one in the history of the world 
who has ever been in favour of free speech.
a
Men här http://chronicle.com/article/The-Free-Speech-Follies/45247 finns en
enkel och viktig poäng:
a
He was alluding to the old saw that the First Amendment 
protects unpopular as well as popular speech. But what it 
protects unpopular speech from is abridgement by the 
government of its free expression; it does not protect 
unpopular speech from being rejected by a newspaper, 
and it confers no positive obligation to give your pages 
over to unpopular speech, or popular speech, or any speech.
a
Ingen enskild publikation är någonsin tvungen att publicera någonting mot sin vilja därför att det skulle strida mot yttrandefriheten ifall den inte gjorde det. Yttrandefrihet är något som stat eller motsvarande instans garanterar. Ifall staten hindrar Tidning X från att publicera t.ex. texter om fotboll är det att begränsa yttrandefriheten. Men ifall Tidning X själv vägrar att publicera en text om fotboll är det Tidning X:s självklara rätt att göra så och ett uttryck för tidningens linje. Själv väljer jag därför att betrakta tidningar som tillåter t.ex. rasistiska utbrott på sina kommentarsfält som aktivt delaktiga i att sprida rasistiska åsikter. En tidning har ingen plikt inför yttrandefriheten att låta alla röster komma till tals. Att inte publicera t.ex. rasistiska åsikter på sina kommentarsfält är aldrig censur. Att tillåta sådant är däremot ett linjeval.
a
Vidareläsning:
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/06/04/the-harm-in-free-speech/?_php=true&_type=blogs&_r=0