Stanley Fish pratar om sin kontroversiella bok There’s no such thing as free speech … and it’s a good thing too

 a http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-February-1998/fish.html a a There is no-one in the history of the world who has ever been in favour of free speech. a Men här http://chronicle.com/article/The-Free-Speech-Follies/45247 finns en enkel och viktig poäng: a He was alluding to the old saw that the First Amendment protects unpopular as well as popular speech. But what it protects unpopular speech […]

Läs mer Stanley Fish pratar om sin kontroversiella bok There’s no such thing as free speech … and it’s a good thing too

Glas är inte transparent – Rowan Moore, Why We Build (2012)

En välargumenterad, nyanserad och öppen bok om arkitektur och människa. På fint anglosaxiskt sätt tillåter Moore i sin text läsaren att göra invändningar; vara av annan åsikt. Detta samtidigt som Moores resonemang och argument hela tiden tillför läsaren ny kunskap om de egna invädningarna; skärper eller öppnar motargumenten. Som kuriosa kan nämnas en essä/ett kapitel […]

Läs mer Glas är inte transparent – Rowan Moore, Why We Build (2012)

Demokrati som exportvara isåfall?

The historian Pieter Spierenburg has provocatively suggested that ‘democracy came too early to America’. In Europe, first the state disarmed the people and claimed monopoly on violence, then the people took over the apparatus of state. In America, the people took over the state before it had forced them to lay down their arms – […]

Läs mer Demokrati som exportvara isåfall?

Lämna de små köken ifred! Asunnon muodonmuutoksia – Kirsi Saarikangas

En av mina favoritböcker är Asunnon muodonmuutoksia – puhtauden estettiikka ja sukupuoli modernissa arkkitektuurissa. (Bostadsförvandlingar – renhetens estetik och kön i den moderna arkiteturen) av Kirsi Saarikangas. Förutom att jag läst igenom boken flere gånger så är den också en fin blädderbok: den är illustrerad, och återger mängder av intressanta planlösningar. Mitt intresse för bostadsarkitektur […]

Läs mer Lämna de små köken ifred! Asunnon muodonmuutoksia – Kirsi Saarikangas

Närhet och kommunikation

”Separation in Proximity The context of the Levinasian éthique is not intersubjectivity. This context is communication. The possibility of intersubjetive communication and, on a more general level, of signification, meaning and manifestation, is separation in the economy of proximity. These possibilities have in common the requirement that the real be defined as an element which […]

Läs mer Närhet och kommunikation