Den tionde identiteten

  Ty invånaren i ett land har åtminstone nio olika identiteter, en yrkes-, en national-, en stats-, en klass-, en geografisk, en köns-, en medveten, en omedveten, och kanske också en privat identitet. Han förenar dem samtliga inom sig, men de löser upp honom, och egentligen är han ingenting annat än en liten, av alla…

Kuinka kävikään sille mitä vapaudeksi kutsutaan?

Ja aivan kuten ankanpoikaressu leimautuu ensimmäiseen näkemäänsä ihmiseen ja luulee tätä äidikseen, isäkseen, biologisiksi tai ei-biologisiksi vanhemmikseen tai eronneiksi vanhemmikseen tai rekisteröidyiksi parisuhdevanhemmikseen tai krokotiilikullakseen tai kolmipäiseksi perä-belugialaiseksi totototaurukseksi, niin mekin leimaudumme ensimmäiseen sattumanvaraiseen tarinaan, jota joku ryppyinen laiskimus pitelee ihmettelevien silmiemme edessä ja uskomme että tuo surkea mielikuvitukseton tarina on me että se on…

Befolkningsprognos

2010 -> 2050 Sverige    9,3 milj.  -> 10,5 milj. Norge    4,8 milj.   ->   5,9 milj. Finland   5,4 milj.   - >  5,4 milj. Det börjar bli dags att skörda det de de första invadrar(fientliga)diskussionerna sådde i Finland på 1980-talet: höjd pensionsålder (över 70), förlängda arbetstider, höjda skatter, ständigt försämrad social service och mer!

Christopher Clark; Iron Kingdom – The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947 (2007)

I tider när det anglosaxiska dominerar kan det vara viktigt att försöka se sin egen närhistoria i andra geografiska perspektiv. Till exempel genom det franska eller tyska som båda har haft så oerhörd betydelse för vår världsdel och också direkt för vår Finland. Själv lider jag av alltför svaga kunskaper i  tyska, så paradoxalt nog…