War, what is it good for

Lofsdal den 1 november 1939 på kvällen Gunnar! Kanske får jag aldrig svar på det brev jag skrev på dan i dag! Men detta måste nå dig, jag måste ännu få säga dig tack: Tack, för all den lycka du skänkt mig, tack för vårt gemensamma liv! Det är bara sju år, men det är…

Avslutande essä / EE — Den Europeiska Ensamheten / i ljuset / Från Herder till Heisenberg / som du i mig nej / Språket och tiden / som du gör dina cirklar runt detta utanför / Till en början

  A ö [I] Det östra, det förlorade Tyskland, Ostpreussen, Königsberg, Riga, Baltikum, det protestantiska, det ortodoxa, katolska, det judiska, Kant, Haamann, Herder, Levinas, Arendt, Berlin med fler och fler, de språk och kulturer som inte hörde hemma där, språkens, religionernas, tankarnas sammelsurium och absolut nödvändiga mångkultur som gav upphov till mycket av det viktigaste…

En nationell vänster?

Klassolidaritet som håller sig till nationsgränser (nationell socialism) är ett av de största sveken. Solidaritet kan inte vara exklusiv, om någonting kräver gränslöshet så är det begreppet solidaritet. ¨¨¨ År 2009 fick busschaufförer i Stockholm, Sverige, 50 gånger mer i lön än busschaufförer i New Delhi, Indien. Det egentliga klassamhällets egentliga klasskamp utspelar sig på…

Arbetspensionen fyller 50, grattis

Arbetspensionssystemet infördes i Finland 1963, för 50 år sedan. Pensionsåldern var då 65 år, den beräknade medellivslängden för finska män var 66 år - det var mest män som arbetade för pension på den tiden. Beräknad medellivslängd 2013 för finska män är 77 år. Som följd av rasism, xenofobi och isolering har Finland i jämförelse…

Antirasismen ett felslut – vad menar Göran Greider?

För oändligt länge sedan, i slutet av 1980-talet arbetade jag med den ungkulturella tidskriften ai-ai. I samband med det arbetet kom jag i kontakt med Göran Greider, som även han tidskriftsarbetade: 80-tal, hette tidkskriften som han var en av redaktörerna för. Greider hade då redan debuterat som poet, jag för min del väntade på min…

Närhet och kommunikation

"Separation in Proximity The context of the Levinasian éthique is not intersubjectivity. This context is communication. The possibility of intersubjetive communication and, on a more general level, of signification, meaning and manifestation, is separation in the economy of proximity. These possibilities have in common the requirement that the real be defined as an element which…

Snusk

Frågan är vem som använder vem: Soini sitt partis extremhihuliter, eller de honom? Skulle inte hela sk-ten falla ihop om extremisterna separerades från partiet? Snusksymbios. Soini är självklart helt medveten om sitt beroende av tokstollarna, och fullt villig att använda dem för att uppnå sina egna mål. Allt prat om Soini som ärlig, allt soiniprat…

Utplåna folket! (ur Passport Somaliland)

Idén med ett folk är att både folket och idén måste förstöras: veckla ut sig till någonting helt annat. (Det här är vad den framgångsrika klassiska arbetarrörelsen strävade till: folkbildning = folkförstörelse.) *** Före massmedierna, före de snabba kommunikationsmedlen — kanalerna, tidningarna, tågen, massupplagorna — före industrialiseringen fanns inte det vi nu förstår med folk.…

Kärleken, tryckpressen och nationen – Benedict Anderson; Imagined Communities (1991), Isaiah Berlin; The Roots of Romanticism (1999), m.fl.

  Det här skall handla om kärlek - poet som jag är. Vad är det att vara tillsammans? Varför skall just vi vara tillsammans? Vem är vi när vi är tillsammans? Inte bara som människa och människa, utan också som människor och människor. Det skall alltså handla om nationalism. Nationalism i den europeiska tappning vi…

Kan slum vara någonting bra? – Arrival City; Doug Saunders (2010)

En av mina viktigaste läsupplevelser 2011 var Arrival City av Doug Saunders. Redan en tid innan jag läste Arrival City hade jag intresserat mig för överstora, omöjliga städer; Mexico City, Teheran, Lagos, Sao Paulo mfl. Min syn på dessa tredjevärlds gigantstäder var vad jag tror är den vanliga: en skräckblandad fascination; ett slags katastrofromantik blandat…