Somaliland och Suomaliland – ur Passport Somaliland (Ellips 2012)

Det här är Somalilands pass. Somaliland finns inte, Somaliland finns. Somaliland brukade vara en del av Somalia. Uppe i väster, uppe till vänster i det som kallas Afrikas horn mellan Djibouti och Puntland ligger den del av Somalia som heter Somaliland. Somaliland utlyste sig självständigt för drygt 20 år sedan, 1991. Inte ett enda land…

Hantverk är INGENTING

En ung och framgångsrik finlandssvensk författare beskrev nyligen sitt eget skrivande med sentensen ”Lausetta ei jätetä”. Även om man förbiser att den här utsagan spelar på krigsmetaforik och återspeglar en litteratursyn som är bekant inom vad man kunde kalla en sant språklojal finländsk litteratursyn så finns det ett akut behov att – just i vår…

Plast

a Finland är ett substantiv Finland betyder ingenting, Finland är ett ingenting – ontologiskt sett, epistemologiskt sett, ärligt sett hur kan så mångas erfarenhet så bara förnekas? därför att bara redan bara det borde väcka misstanke, ljuda som en brandsiren, helvetesmistlur inopererad i mellanörat: ”mångas erfarenhet” om ensamma jag har fel – och jag är ett absolut…

Nyttan

Den mest inskränkta synen på litteratur – och konst i allmänhet – är att den skulle kunna vara till någon nytta. Till nytta för samhället, för produktionen, för tillväxten, för den teknologiska utvecklingen, för den enskilda affärsmannen, byråkraten eller teknokraten; för allt det de skall prestera. Det är bara fjäsk. Konsten – litteraturen – föregår…

Med tanke på

a Inte med tanke på vad som är bra (litteratur) — bra är en godtycklig kategori. Utan med tanke på vad som är viktig(t) litteratur. Viktigt är kanske också en godtycklig kategori, vilket i så fall är bra. För vad som är viktigt måste alltid vara öppet och ständigt vara utsatt för språk och tid.…

kärleksmöte

a ja då det som ingendera säger jag har handske du har ansikte på en hektar går det tusen träd nu är det snart en vecka sedan du kan du säga kanske vill jag inte öra snart har det gått femhundra år sedan under snöskorpan ligger alla årsskal det är trädkronornas sak att snöa låt…

årstiderna

a Mycket verkar ha hänt jag kommer ihåg ingenting av det är inte mycket jag har ingen barndom ingen vuxendom jag har årstider när jag promenerar in mot centrum glider bilar bussar utryckningsfordon ljudlöst förbi mig över snön när jag använder ordet jag betyder det någonting annat hela tiden men det vet jag vet inte…

a sprickor av röda skarpa bergskanter mot illa blå himmel svarta prickar nålhuvuden på sluttningarna i färd där avstånden stannar rörelserna söka fred? göra en värld formad av avvägt våld? eller att bara gömma allt och sedan vara helt stilla av rörelsens tålmodighet? Ur som du gör dina cirklar runt detta utanför (2012).

Betula pubescens

I den värld vi lever i finns det ingenting som saknar betydelse. Det finns i den naturliga världen en punkt från vilken mening strålar ut till allting som lever. Livet självt är fyllt av den meningen, och den är meningen med själva livet. Elefantens snabel, giraffens hals, mekongdelfinens nos, allting pekar mot denna mening. Eftersom…

Avslutande essä / EE — Den Europeiska Ensamheten / i ljuset / Från Herder till Heisenberg / som du i mig nej / Språket och tiden / som du gör dina cirklar runt detta utanför / Till en början

  A ö [I] Det östra, det förlorade Tyskland, Ostpreussen, Königsberg, Riga, Baltikum, det protestantiska, det ortodoxa, katolska, det judiska, Kant, Haamann, Herder, Levinas, Arendt, Berlin med fler och fler, de språk och kulturer som inte hörde hemma där, språkens, religionernas, tankarnas sammelsurium och absolut nödvändiga mångkultur som gav upphov till mycket av det viktigaste…