Somaliland, Passport Somaliland

  I dagens Guardian finns en stor och informativ artikel om Somaliland: https://www.theguardian.com/news/2018/jul/20/when-is-a-nation-not-a-nation-somalilands-dream-of-independence 2012 gav jag ut den lilla boken Passport Somaliland på det förträffliga lilla förlaget Ellips. Somaliland är i motsats till Somalia en fungerande demokratisk stat som sedan självständighetsförklaringen 1991 också har haft fred. Inte ett enda land har erkänt Somalilands självständighet. I Passport Somaliland […]

Läs mer Somaliland, Passport Somaliland

förstenad

    som jag en skugga kvargömd som inte var som gungar i grenar av tid som inte varar ett tryck i moln av sten av krossat fjäderben som ett vitögt skatskeletts skrapande skrik mellan tungt och lätt, mellan jag och lätt, känna de tidiga lyckliga blåa morgonhimlarna hugga riva i denna döda spegelbild av […]

Läs mer förstenad

Rosenzweig – att tänka filosofi är poesi, att skriva filosofi är prosa

  I Will Buckinghams bok om Levinas och berättande finns en passage som jag tycker att på ett träffande sätt beskriver skillnaden mellan poesi och narrativ prosa, mellan tredimensionalitet och tvådimensionalitet: ”In the ‘New Thinking’ Rosenzweig writes of the problems that confront us when we read philosophical texts. We expect them, Rosenzweig says, to be […]

Läs mer Rosenzweig – att tänka filosofi är poesi, att skriva filosofi är prosa

europa

  Hela europa är täckt av gråblå is som korsas av linjer skärmärken skråmor i algrött tjugo kilometer is under vilken ett 100 kilometer djupt hav är ständigt satt i rörelse av väldiga tidvattenkrafter vågrörelser som alstrar värme europa är ungefär lika stor som den måne som kretsar kring jorden månen drömsatellit europa är det […]

Läs mer europa

Hantverk är INGENTING

En ung och framgångsrik finlandssvensk författare beskrev nyligen sitt eget skrivande med sentensen ”Lausetta ei jätetä”. Även om man förbiser att den här utsagan spelar på krigsmetaforik och återspeglar en litteratursyn som är bekant inom vad man kunde kalla en sant språklojal finländsk litteratursyn så finns det ett akut behov att – just i vår […]

Läs mer Hantverk är INGENTING

Plast

a Finland är ett substantiv Finland betyder ingenting, Finland är ett ingenting – ontologiskt sett, epistemologiskt sett, ärligt sett hur kan så mångas erfarenhet så bara förnekas? därför att bara redan bara det borde väcka misstanke, ljuda som en brandsiren, helvetesmistlur inopererad i mellanörat: ”mångas erfarenhet” om ensamma jag har fel – och jag är ett absolut […]

Läs mer Plast

Nyttan

Den mest inskränkta synen på litteratur – och konst i allmänhet – är att den skulle kunna vara till någon nytta. Till nytta för samhället, för produktionen, för tillväxten, för den teknologiska utvecklingen, för den enskilda affärsmannen, byråkraten eller teknokraten; för allt det de skall prestera. Det är bara fjäsk. Konsten – litteraturen – föregår […]

Läs mer Nyttan

Med tanke på

a Inte med tanke på vad som är bra (litteratur) — bra är en godtycklig kategori. Utan med tanke på vad som är viktig(t) litteratur. Viktigt är kanske också en godtycklig kategori, vilket i så fall är bra. För vad som är viktigt måste alltid vara öppet och ständigt vara utsatt för språk och tid. […]

Läs mer Med tanke på

kärleksmöte

a ja då det som ingendera säger jag har handske du har ansikte på en hektar går det tusen träd nu är det snart en vecka sedan du kan du säga kanske vill jag inte öra snart har det gått femhundra år sedan under snöskorpan ligger alla årsskal det är trädkronornas sak att snöa låt […]

Läs mer kärleksmöte